Thứ Hai, 24 Tháng Hai, 2020
Home Tiểu Thiện Linh

MC: Tiểu Thiện Linh

Người cha đưa cơm hộp

0
RadioPlus.vn - Đã một giờ chiều rồi mà cha vẫn chưa mang cơm hộp đến.Nó làm chủ quản ở một nhà máy, áp lực công việc rất lớn. Buổi trưa nhà máy không phục vụ cơm, nó bảo cha mang cơm hộp cho. Một phần là tiết kiệm, một phần...