Home Từ Khóa Bến không chồng

AudioBooks: bến không chồng

Bến Không Chồng – Dương Hướng

0
Radio Online - Bến không chồng của nhà văn Dương Hướng không chỉ đề cập đến những người lính thời hậu chiến mà còn xây dựng hệ thống nhân vật những người phụ nữ cô đơn mòn mỏi đợi chồng, những hòn Vọng Phu chưa hóa đá. Bến không chồng như một chứng nhân của lịch sử, vắt mình qua hai cuộc chiến tranh, với những nỗi đau mà các nhân vật nữ phải gánh chịu... "Đến bây giờ Vạn mới thấy tiếc mình không lấy vợ sớm. Xưa nay có mấy...

Có Thể Bạn Muốn Nghe