Thứ Ba, 2 Tháng Sáu, 2020
Home Từ Khóa Giảng đường

AudioBooks: giảng đường

Giảng đường F – Tô Hải Vân

0
Truyện đêm khuya - Chuyện kể khá thú vị về một mảng tối của thế giới đại học và sau đại học. Người ta có thể đọc truyện rồi tham chiếu với chính thế giới ấy ở ngoài đời, qua kinh nghiệm bản thân, cũng như qua những gì báo chí đã không tiếc công điều tra, phản ánh. Nhưng văn chương có con đường riêng của nó. Nơi ấy, chân lý khoa học đã trở thành đối tượng để người ta giễu cợt, bị người ta "làm xiếc", tất...

Có Thể Bạn Muốn Nghe

Yêu Anh Đến Quên Cả Em Đi

Không có tên – Nguyễn Thu Hằng

Em ơi! Hà Nôi Phố!

Đất – Anh Đức