Thứ Tư, 22 Tháng Chín, 2021
Home Từ Khóa Lược sử thời gian

AudioBooks: lược sử thời gian

Lược Sử Thời Gian – Stephen Hawking

3
RadioPlus.vn - A Brief History of Time cố gắng giải thích nhiều chủ đề của Vũ trụ học, trong đó có lý thuyết Big Bang, Lỗ đen, Nón ánh sáng và Lý thuyết Siêu Dây, cho độc giả không chuyên sâu. Mục đích chính của nó là giúp cho người đọc có một cái nhìn tổng quát về chủ đề, nhưng khác với nhiều sách khoa học phổ thông khác, nó cũng cố giải thích một số ý niệm toán học phức tạp. Tác giả chú thích rằng một biên tập...

Có Thể Bạn Muốn Nghe