Home Từ Khóa Nguyễn Lê My Hoàn

AudioBooks: Nguyễn Lê My Hoàn

Lối đi ngay dưới chân mình

0
RadioPlus.vn - "Người ta kể, những con trai có ngọc là nhớ những hạt cát lọt vào trong kẽ mắt của trai. Đau, nước mắt trai ứa ra, bọc tròn lấy hạt cát. Ngày lại ngày, nước mắt cô thành ngọc. Soi lên trong nắng, hạt ngọc nào cũng có một tâm cát ở trong. Có những con trai có ngọc và có những con trai không có ngọc. Những con trai có ngọc - khởi đầu từ một vết đau..." Lối Đi Ngay Dưới Chân Mình nhỏ xíu và mỏng...

Có Thể Bạn Muốn Nghe