Thứ Bảy, 30 Tháng Năm, 2020
Home Từ Khóa PV

AudioBooks: PV

BOSS Đen Tối, Đừng Chạy – Mèo Lười Ngủ Ngày

2
Truyện tình yêu - ngôn tình : Người ta có câu : "Anh gặp em kiếp này chắc chắn kiếp trước chúng ta có duyên, anh yêu em kiếp này thì nhất định chúng ta kiếp trước nặng nợ nhau." Duyên nợ gì thì cô không biết, nhưng mối quan hệ giữa cô và anh không thể dùng hai chữ "bình thường" để mà hình dung được. Cô vừa vào công ty anh hôm trước, hôm sau anh trở thành đối tượng xem mắt của cô, hại cô thiếu chút...

Có Thể Bạn Muốn Nghe

Đắc Nhân Tâm – Dale Carnegie

Tanhia

Hồn ma thằng Sáu Sụt