Home Từ Khóa Truyện audio hay

AudioBooks: truyện audio hay

Quay Về Đời Đường Làm Lưu Manh – Chu Ngọc

6
Truyện Ngôn Tình - Xuyên Không Lại là xuyên qua, có thể cũng không phải là ta nguyện ý xuyên qua ? Bản thân không có sở trường gì, mơ hồ xuyên thủng đến Đường triều, cần dựa vào cái gì để kiếm cơm đây?? Không thể, chỉ có một từ, hỗn? Không nghĩ tới hỗn đến mức tận cùng? Chim sẻ có thể biến thành phượng hoàng? Chạy khắp một vòng  Đại Minh cung? Hoàng đế, hoàng tử ta sẽ chọn ai? Chỉ vì đức lang quân như ý trong lòng Dám cùng so với trời thử cao. Tác...

Có Thể Bạn Muốn Nghe