Home Nghe đọc truyện audio Audio truyện ma - Kinh dị Bắt Ma Đặc Công – Tạo Bạch – Q3 – Xe Buýt...

Bắt Ma Đặc Công – Tạo Bạch – Q3 – Xe Buýt Tử Thần – Update C50

21831
71

MC - Tiểu Thiện Linh

Các bạn đang nghe đọc truyện đêm khuya, truyện audio, audiobooks tác phẩm Bắt Ma Đặc Công – Tạo Bạch – Q3 – Xe Buýt Tử Thần – Update C50 qua giọng đọc phát thanh viên . Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ.!

*** Quyển 3: Xe buýt tử thần ***


Văn án:

Nửa đêm, Chu Đình đón chuyến xe buýt số 9 cuối cùng trong ngày, trên xe người không nhiều lắm, cỏ vẻ trên xe còn rất nhiều chỗ trống, nhưng cô chợt phát hiện ở trong góc hàng ghế cuối cùng rõ ràng là hình dáng Lữ Minh Dương. Cô bỗng nhiên lại nghĩ tới thân phận đích thực của Lữ Minh Dương, vậy thì nơi anh ta xuất hiện cũng có nghĩa là nơi đó sẽ có quái sự phát sinh…

 

Tác giả: Tạo Bạch – Thực hiện: Tiểu Thiện Linh

Nguồn: RadioPlus.vn

Thu Gọn Nội Dung

 1. Bắt ma đặc công - Tạo Bạch - Văn Án
 2. Bắt ma đặc công - Tạo Bạch - Q1 - C01
 3. Bắt ma đặc công - Tạo Bạch - Q1 - C02
 4. Bắt ma đặc công - Tạo Bạch - Q1 - C03
 5. Bắt ma đặc công - Tạo Bạch - Q1 - C04
 6. Bắt ma đặc công - Tạo Bạch - Q1 - C05
 7. Bắt ma đặc công - Tạo Bạch - Q1 - C06
 8. Bắt ma đặc công - Tạo Bạch - Q1 - C07
 9. Bắt ma đặc công - Tạo Bạch - Q1 - C08
 10. Bắt ma đặc công - Tạo Bạch - Q1 - C09
 11. Bắt ma đặc công - Tạo Bạch - Q1 - C10
 12. Bắt ma đặc công - Tạo Bạch - Q1 - C11
 13. Bắt ma đặc công - Tạo Bạch - Q1 - C12
 14. Bắt ma đặc công - Tạo Bạch - Q1 - C13
 15. Bắt ma đặc công - Tạo Bạch - Q1 - C14
 16. Bắt ma đặc công - Tạo Bạch - Q1 - C15
 17. Bắt ma đặc công - Tạo Bạch - Q1 - C16 - End
 18. Bắt ma đặc công - Tạo Bạch - Q2 - C1
 19. Bắt ma đặc công - Tạo Bạch - Q2 - C2
 20. Bắt ma đặc công - Tạo Bạch - Q2 - C3
 21. Bắt ma đặc công - Tạo Bạch - Q2 - C4
 22. Bắt ma đặc công - Tạo Bạch - Q2 - C5
 23. Bắt ma đặc công - Tạo Bạch - Q2 - C6
 24. Bắt ma đặc công - Tạo Bạch - Q2 - C7
 25. Bắt ma đặc công - Tạo Bạch - Q2 - C8
 26. Bắt ma đặc công - Tạo Bạch - Q2 - C9
 27. Bắt ma đặc công - Tạo Bạch - Q2 - C10
 28. Bắt ma đặc công - Tạo Bạch - Q2 - C11
 29. Bắt ma đặc công - Tạo Bạch - Q2 - C12
 30. Bắt ma đặc công - Tạo Bạch - Q2 - C13
 31. Bắt ma đặc công - Tạo Bạch - Q2 - C14
 32. Bắt ma đặc công - Tạo Bạch - Q2 - C15
 33. Bắt ma đặc công - Tạo Bạch - Q2 - C16
 34. Bắt ma đặc công - Tạo Bạch - Q2 - C17
 35. Bắt ma đặc công - Tạo Bạch - Q2 - C18
 36. Bắt ma đặc công - Tạo Bạch - Q2 - C19
 37. Bắt ma đặc công - Tạo Bạch - Q2 - C20
 38. Bắt ma đặc công - Tạo Bạch - Q2 - C21
 39. Bắt ma đặc công - Tạo Bạch - Q2 - C22
 40. Bắt ma đặc công - Tạo Bạch - Q2 - C23
 41. Bắt ma đặc công - Tạo Bạch - Q2 - C24
 42. Bắt ma đặc công - Tạo Bạch - Q2 - C25
 43. Bắt ma đặc công - Tạo Bạch - Q2 - C26
 44. Bắt ma đặc công - Tạo Bạch - Q2 - C27
 45. Bắt ma đặc công - Tạo Bạch - Q2 - C28
 46. Bắt ma đặc công - Tạo Bạch - Q2 - C29 - End
 47. Bắt ma đặc công - Tạo Bạch - Q3 - C01
 48. Bắt ma đặc công - Tạo Bạch - Q3 - C02
 49. Bắt ma đặc công - Tạo Bạch - Q3 - C03
 50. Bắt ma đặc công - Tạo Bạch - Q3 - C04
 51. Bắt ma đặc công - Tạo Bạch - Q3 - C05
 52. Bắt ma đặc công - Tạo Bạch - Q3 - C06
 53. Bắt ma đặc công - Tạo Bạch - Q3 - C07
 54. Bắt ma đặc công - Tạo Bạch - Q3 - C08
 55. Bắt ma đặc công - Tạo Bạch - Q3 - C09
 56. Bắt ma đặc công - Tạo Bạch - Q3 - C10
 57. Bắt ma đặc công - Tạo Bạch - Q3 - C11
 58. Bắt ma đặc công - Tạo Bạch - Q3 - C12
 59. Bắt ma đặc công - Tạo Bạch - Q3 - C13
 60. Bắt ma đặc công - Tạo Bạch - Q3 - C14
 61. Bắt ma đặc công - Tạo Bạch - Q3 - C15
 62. Bắt ma đặc công - Tạo Bạch - Q3 - C16
 63. Bắt ma đặc công - Tạo Bạch - Q3 - C17
 64. Bắt ma đặc công - Tạo Bạch - Q3 - C18
 65. Bắt ma đặc công - Tạo Bạch - Q3 - C19
 66. Bắt ma đặc công - Tạo Bạch - Q3 - C20
 67. Bắt ma đặc công - Tạo Bạch - Q3 - C21
 68. Bắt ma đặc công - Tạo Bạch - Q3 - C22
 69. Bắt ma đặc công - Tạo Bạch - Q3 - C23
 70. Bắt ma đặc công - Tạo Bạch - Q3 - C24
 71. Bắt ma đặc công - Tạo Bạch - Q3 - C25
 72. Bắt ma đặc công - Tạo Bạch - Q3 - C26
 73. Bắt ma đặc công - Tạo Bạch - Q3 - C27
 74. Bắt ma đặc công - Tạo Bạch - Q3 - C28-C30
 75. Bắt ma đặc công - Tạo Bạch - Q3 - C31-32
 76. Bắt ma đặc công - Tạo Bạch - Q3 - C33
 77. Bắt ma đặc công - Tạo Bạch - Q3 - C34-36
 78. Bắt ma đặc công - Tạo Bạch - Q3 - C37
 79. Bắt ma đặc công - Tạo Bạch - Q3 - C38
 80. Bắt ma đặc công - Tạo Bạch - Q3 - C39-40
 81. Bắt ma đặc công - Tạo Bạch - Q3 - C41-42
 82. Bắt ma đặc công - Tạo Bạch - Q3 - C43-44
 83. Bắt ma đặc công - Tạo Bạch - Q3 - C45-46
 84. Bắt ma đặc công - Tạo Bạch - Q3 - C47-48
 85. Bắt ma đặc công - Tạo Bạch - Q3 - C49-50

Bạn thích nghe Blog radio, audiobook, truyện audio ? Bạn muốn chia sẻ truyện audio do chính mình đọc hay những truyện bạn biết đến tất cả mọi người? Hãy chia sẻ audio đó tới RadioPlus.vn ngay hôm nay bằng cách gửi truyện đến RadioPlus.vn theo địa chỉ email: radioplus.vn@gmail.com hoặc contact@radioplus.vn.

Chúc các bạn có một ngày học tập và làm việc vui vẻ!!!

Audiobooks trướcChú Bò Tìm Bạn – Phạm Hổ
Audiobooks tiếp theoHai Cõi U Minh – Sơn Nam
Hiện cảm hứng đang dân trào muốn gửi đến các bạn đọc nhiều nhiều chương và cố gắng hoàn từng truyện một. Dù gì cũng đã nợ nần chương các bợn lâu quá rồi nhưng còn ngặt một nỗi chờ lệnh của sếp! Kaka...Cùng nhẫn nại nào các bạn, thời gian sắp tới mình sẽ ra đều đều truyện @^_^@