Home Nghe đọc truyện audio Audio truyện ma - Kinh dị Nhà Trọ Địa Ngục (Hắc Sắc Hỏa Chủng) – Update Q12 –...

Nhà Trọ Địa Ngục (Hắc Sắc Hỏa Chủng) – Update Q12 – C26

23771
184

MC - Tiểu Thiện Linh

Các bạn đang nghe đọc truyện đêm khuya, truyện audio, audiobooks tác phẩm Nhà Trọ Địa Ngục (Hắc Sắc Hỏa Chủng) – Update Q12 – C26 qua giọng đọc phát thanh viên . Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ.!

RadioPlus.vn – NGAY TRONG ĐÊM KẾT THÚC HUYẾT TỰ CHỈ THỊ MÀ MẤT TÍCH.

MẪN MỘT MỰC ĐỢI ĐẾN SÁNG NGÀY THỨ HAI, THÂM VŨ VẪN CHƯA TRỞ VỀ CÔ NHI VIỆN. GỌI ĐIỆN THOẠI DI ĐỘNG, LẠI BÁO SỐ CỦA CÔ ĐàBỊ XÓA BỎ. SAU ĐÓ, TRONG PHÒNG MẪN LẠI TÌM ĐƯỢC TỜ GIẤY, TRONG ĐÓ VIẾT, CÔ ẤY KHÔNG TRỞ VỀ NỮA. BÚT TÍCH… CHÍNH LÀ CỦA THÂM VŨ.

NHỮNG NGÀY TIẾP THEO, THÂM VŨ HOÀN TOÀN BIẾN MẤT KHỎI THẾ GIỚI NÀY.

MẪN RẤT RÕ RÀNG, VÔ LUẬN NHƯ THẾ NÀO NHẤT ĐỊNH PHẢI TÌM THẤY THÂM VŨ. TỪ LỜI KỂ CỦA BIỆN TINH LONG, THÂM VŨ HOÀN TOÀN TIÊN ĐOÁN CHÍNH XÁC TÌNH CẢNH CỦA HUYẾT TỰ! ĐỐI VỚI VIỆC SINH HOẠT TRONG NHÀ TRỌ, THÂM VŨ CHÍNH LÀ SỢI DÂY THỪNG DUY NHẤT MẪN CÓ THỂ BÁM VÀO!

LIÊN TỤC NHỮNG KHÚC NGOẶT MỚI ĐƯỢC MỞ RA, LIỆU RỒI DIỄN BIẾN CỦA CÂU TRUYỆN CÒN BIẾN ĐỔI RA SAO NỮA…ĐẾN CUỐI CÙNG AI LÀ NGƯỜI SỐNG SÓT RỜI KHỎI NHÀ TRỌ ĐỊA NGỤC!? CÂU TRẢ LỜI CÒN Ở PHÍA SAU…….

++++++++++

+ Nhà Trọ Địa Ngục Quyển 1 – Quyển 3

+ Nhà Trọ Địa Ngục Quyển 4 – Quyển 8

+ Nhà Trọ Địa Ngục Quyển 9 – Quyển 10 Chương 24

Tác giả: Hắc Sắc Hoả Chủng – Thực hiện: Tiểu Thiện Linh

Nguồn: RadioPlus.vn

Thu Gọn Nội Dung

 1. RadioPlus.vn - Nhà trọ địa ngục - Q10 - C25 - Phần 1
 2. RadioPlus.vn - Nhà trọ địa ngục - Q10 - C25 - Phần 2
 3. RadioPlus.vn - Nhà trọ địa ngục - Q10 - C26 - Phần 1
 4. RadioPlus.vn - Nhà trọ địa ngục - Q10 - C26 - Phần 2
 5. RadioPlus.vn - Nhà trọ địa ngục - Q10 - C27 - Phần 1
 6. RadioPlus.vn - Nhà trọ địa ngục - Q10 - C27 - Phần 2
 7. RadioPlus.vn - Nhà trọ địa ngục - Q10 - C28 - Phần 1
 8. RadioPlus.vn - Nhà trọ địa ngục - Q10 - C28 - Phần 2
 9. RadioPlus.vn - Nhà trọ địa ngục - Q10 - C29 - Phần 1
 10. RadioPlus.vn - Nhà trọ địa ngục - Q10 - C29 - Phần 2
 11. RadioPlus.vn - Nhà trọ địa ngục - Q10 - C30
 12. RadioPlus.vn - Nhà trọ địa ngục - Q10 - C31 - End
 13. RadioPlus.vn - Nhà trọ địa ngục - Q11 - C1
 14. RadioPlus.vn - Nhà trọ địa ngục - Q11 - C2
 15. RadioPlus.vn - Nhà trọ địa ngục - Q11 - C3
 16. RadioPlus.vn - Nhà trọ địa ngục - Q11 - C4
 17. RadioPlus.vn - Nhà trọ địa ngục - Q11 - C5
 18. RadioPlus.vn - Nhà trọ địa ngục - Q11 - C6
 19. RadioPlus.vn - Nhà trọ địa ngục - Q11 - C7
 20. RadioPlus.vn - Nhà trọ địa ngục - Q11 - C8
 21. RadioPlus.vn - Nhà trọ địa ngục - Q11 - C9
 22. RadioPlus.vn - Nhà trọ địa ngục - Q11 - C10
 23. RadioPlus.vn - Nhà trọ địa ngục - Q11 - C11
 24. RadioPlus.vn - Nhà trọ địa ngục - Q11 - C12
 25. RadioPlus.vn - Nhà trọ địa ngục - Q11 - C13
 26. RadioPlus.vn - Nhà trọ địa ngục - Q11 - C14
 27. RadioPlus.vn - Nhà trọ địa ngục - Q11 - C15
 28. RadioPlus.vn - Nhà trọ địa ngục - Q11 - C16
 29. RadioPlus.vn - Nhà trọ địa ngục - Q11 - C17
 30. RadioPlus.vn - Nhà trọ địa ngục - Q11 - C18
 31. RadioPlus.vn - Nhà trọ địa ngục - Q11 - C19
 32. RadioPlus.vn - Nhà trọ địa ngục - Q11 - C20
 33. RadioPlus.vn - Nhà trọ địa ngục - Q11 - C21
 34. RadioPlus.vn - Nhà trọ địa ngục - Q11 - C22
 35. RadioPlus.vn - Nhà trọ địa ngục - Q11 - C23 - End
 36. RadioPlus.vn - Nhà trọ địa ngục - Q12 - C01
 37. RadioPlus.vn - Nhà trọ địa ngục - Q12 - C02
 38. RadioPlus.vn - Nhà trọ địa ngục - Q12 - C03
 39. RadioPlus.vn - Nhà trọ địa ngục - Q12 - C04
 40. RadioPlus.vn - Nhà trọ địa ngục - Q12 - C05
 41. RadioPlus.vn - Nhà trọ địa ngục - Q12 - C06
 42. RadioPlus.vn - Nhà trọ địa ngục - Q12 - C07
 43. RadioPlus.vn - Nhà trọ địa ngục - Q12 - C08
 44. RadioPlus.vn - Nhà trọ địa ngục - Q12 - C09
 45. RadioPlus.vn - Nhà trọ địa ngục - Q12 - C10
 46. RadioPlus.vn - Nhà trọ địa ngục - Q12 - C11
 47. RadioPlus.vn - Nhà trọ địa ngục - Q12 - C12
 48. RadioPlus.vn - Nhà trọ địa ngục - Q12 - C13
 49. RadioPlus.vn - Nhà trọ địa ngục - Q12 - C14
 50. RadioPlus.vn - Nhà trọ địa ngục - Q12 - C15
 51. RadioPlus.vn - Nhà trọ địa ngục - Q12 - C16
 52. RadioPlus.vn - Nhà trọ địa ngục - Q12 - C17
 53. RadioPlus.vn - Nhà trọ địa ngục - Q12 - C18
 54. RadioPlus.vn - Nhà trọ địa ngục - Q12 - C19
 55. RadioPlus.vn - Nhà trọ địa ngục - Q12 - C20
 56. RadioPlus.vn - Nhà trọ địa ngục - Q12 - C21
 57. RadioPlus.vn - Nhà trọ địa ngục - Q12 - C22
 58. RadioPlus.vn - Nhà trọ địa ngục - Q12 - C23
 59. RadioPlus.vn - Nhà trọ địa ngục - Q12 - C24
 60. RadioPlus.vn - Nhà trọ địa ngục - Q12 - C25
 61. RadioPlus.vn - Nhà trọ địa ngục - Q12 - C26