Home Boleslaw Prus

Tác giả: Boleslaw Prus

Pharaon – Boleslaw Prus

0
Cuốn sách mà các bạn đang có trước mặt mình là một trong những tác phẩm quan trọng nhất của nền vǎn học cổ điển Ba Lan. Pharaon là tác phẩm lớn của nhà vǎn Ba Lan Boleslaw Prus, đã rất nhiều lần được tái bản, dịch ra các thứ tiếng nước ngoài và đưa lên màn ảnh. Pharaon còn có mặt ở hầu hết các tủ sách gia đình ở Ba Lan. Một câu hỏi được đặt ra: tại sao cuốn tiểu thuyết này lại có được nhiều...