Chủ Nhật, 26 Tháng Sáu, 2022
Home Coocnây trucốpxki

Tác giả: Coocnây trucốpxki

Bác Sĩ Aibôlít – Coocnây trucốpxki

0
Bác sĩ Ai-bô-lít chữa bệnh cho con người muông thú không lấy tiền, lại còn nuôi cả chúng trong nhà. Tạm bỏ qua cách bác sĩ sống được qua ngày, ông có vẻ không lấy gì làm lo lắng hay thiếu thốn? Hay như nhân vật Vác-va-ra em gái bác sĩ như được thêm vào làm vai phản diện cho đến khi bác gặp tên cướp biển hung tợn và rồi tác giả hoàn toàn quên mất mụ ta. Và bác sĩ Ai-bô-lít, một người nổi tiếng nhân hậu...