Home Địch Ngọc Lân

Tác giả: Địch Ngọc Lân

Ong Chúa – Đich Ngọc Lân

0
Truyện ngắn - Khai thác đề tài dân tộc thiểu số - miền núi, tác phẩm nói đến những thay đổi rõ rệt ở một bản vùng cao. Những đổi thay từ chính sự nhận thức của Seo Mỷ - một thiếu phụ từ chỗ cam chịu đã biết vượt lên số phận và những trắc trở riêng tư, mong ước xây dựng quê hương ngày một ấm no.. Tác Giả : Địch Ngọc Lân / Phát Thanh Viên: Vân Anh