Home Diệp Hồng Phương

Tác giả: Diệp Hồng Phương

Lời Thề Rừng Rong – Diệp Hồng Phương

0
Ba mươi Tết, ngày cuối cùng của năm Ất Dậu (nhằm ngày 1 tháng 2 năm 1946), 27 thanh niên tuổi mười tám hai mươi của Đội Giải phóng quân Trảng Bàng đã tụ hội về rừng Rong xã An Tịnh đón Tết. Đồng bào các xã đến ủy lạo, động viên anh em. Buổi vui Tết trở thành lễ tuyên thệ “Quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh”. Rồi từ rừng Rong, anh chị em ra đi theo tiếng gọi non sông đánh Pháp, đuổi Mỹ suốt cuộc...