Home Hoàng Quốc Hải

Tác giả: Hoàng Quốc Hải

Bão Táp Triều Trần – Trọn Bộ 6 Tập

6
Trong lịch sử Việt Nam, triều Trần được xem là một triều đại huy hoàng vào bậc nhất với võ công, văn hiến và nhiều nhân tài, ba lần thắng quân xâm lược Mông - Nguyên. Lịch sử hào hùng, tráng lệ đó của vua tôi Đại Việt sẽ được thể hiện sinh động và hấp dẫn qua bộ tiểu thuyết lịch sử Bão táp triều Trần của nhà văn Hoàng Quốc Hải. Bộ tiểu thuyết gồm 6 tập: Bão táp cung đình, Đuổi quân Mông Thát, Thăng Long...

Tám Triều Vua Lý (Tập 2) – Con Ngựa Nhà Phật

0
Bộ tiểu thuyết lịch sử Tám triều vua Lý của nhà văn Hoàng Quốc Hải đã cho người đọc thấy được bức tranh của thời đại nhà Lý từ khi nó ra đời tới khi kết thúc kéo dài 216 năm (1010-1225). Triều đại nhà Lý là triều đại đầu tiên đưa Đại Việt trở thành một quốc gia văn hiến. Bởi nó có tôn giáo, triết học, luật pháp, văn chương và lịch sử. Việc tổ chức chính quyền đã hoàn chỉnh từ hương ấp, trấn, lộ đến triều đình, đặc biệt...

Tám Triều Vua Lý (Tập 1) – Thiền Sư Dựng Nước

2
Tám Triều Vua Lý (Tập 1) - Thiền Sư Dựng Nước Bộ tiểu thuyết lịch sử Tám triều vua Lý của nhà văn Hoàng Quốc Hải đã cho người đọc thấy được bức tranh của thời đại nhà Lý từ khi nó ra đời tới khi kết thúc kéo dài 216 năm (1010-1225). Triều đại nhà Lý là triều đại đầu tiên đưa Đại Việt trở thành một quốc gia văn hiến. Bởi nó có tôn giáo, triết học, luật pháp, văn chương và lịch sử. Bộ “TÁM TRIỀU VUA LÝ” gồm...