Thứ Hai, 27 Tháng Sáu, 2022
Home Hoàng Thành U Hỏa

Tác giả: Hoàng Thành U Hỏa

Cổ Thuật Phong Quỷ – Hoàng Thành U Hỏa

0
Truyện ma audio - Từ xa xưa có ba phái phong quỷ, ngự thú, cản thi, thầy phong quỷ, thợ cản thi, người ngự thú, mỗi phái đều có kỳ năng dị thuật khác nhau, đều là những nhân vật dẫn đầu trong nghề trộm mộ này. (Tiêu: Cản thi nghĩa là điều khiển xác chết hoạt động theo ý mình. Vùng Tương Tây Trung Quốc cổ đại từng có truyền thuyết về một loại Cản Thi thuật, khiến cho những người chết tha thương đất khách tự đi lại, ngàn...