Home James Clavell

Tác giả: James Clavell

Shogun Tướng Quân – James Clavell

2
"Anh. Em yêu anh. Nếu anh đọc thư này tức là em đã chết ở Osaka và có lẽ vì em, chiếc thuyền của anh cũng đã chết. Em có thể hy sinh cái phần quý giá nhất đó của đời anh vì đức tin của em, để bảo vệ Giáo hội của em, nhưng hơn cả thế, để cứu tính mạng của anh là cái còn quý giá đối với em hơn hết thảy... hơn cả lợi ích của chúa thượng Toranaga của em. Anh yêu, có thể...