Thứ Hai, 27 Tháng Sáu, 2022
Home Lê Thanh Kỳ

Tác giả: Lê Thanh Kỳ

Mồng 9 Tháng 8 – Lê Thanh Kỳ

1
Nghe đọc truyện đêm khuya - Trước khi viết Mồng chín tháng tám, tôi có nghe người ta nói viết  về công nhân khó lắm. Tôi hỏi khó về cái gì. Đại đa số nói là “ngại”. Ngại cái gì? Cuối cùng vẫn là không biết viết gì về công nhân. Vậy công nhân không có cái viết sao? Thật bất công! Công nhân thì nhiều như nước. Vấn đề về công nhân không sao kể xiết. Nước ta là một trong những nước khai thác tài nguyên từ lao...