Home Ngưng Lũng

Tác giả: Ngưng Lũng

Hồng Đậu – Ngưng Lũng

0
Sau bộ Đông Chí, hẳn nhiều người không còn xa lạ với tác giả Ngưng Lũng nữa rồi nhỉ, cũng giống mọi người, sau khi đọc xong Đông Chí, mình đã liệt Ngưng Lũng vào list tác giả trinh thám yêu thích vì mình thích cách viết và văn phong của tác giả này. Và Hồng Đậu là tác phẩm trinh thám mới nhất của Ngưng Lũng, chỉ khác biệt ở chỗ bối cảnh của nó diễn ra vào thời dân quốc. Theo cảm nhận của bản thân và có...