Home Nguyễn Khắc Nguyệt

Tác giả: Nguyễn Khắc Nguyệt

Bút Ký Lính Tăng – Hành Trình Đến Dinh Độc Lập

0
Đúng ngày 30-4 cách nay 45 năm, chiếc xe tăng mang số hiệu 390 của quân giải phóng húc đổ cánh cổng dinh Độc Lập, đánh dấu mốc kết thúc chiến tranh tại Sài Gòn. Hình ảnh chiếc xe tăng húc cổng dinh Độc Lập đã trở thành biểu tượng về một động tác cuối cùng kết thúc cuộc chiến. Vinh quang tiến chiếm cứ điểm cuối cùng quan trọng nhất của cuộc chiến thuộc về binh chủng tăng thiết giáp. Lá cờ quân giải phóng do đại đội trưởng đại...