Home Nguyễn Ngọc Ký

Tác giả: Nguyễn Ngọc Ký

Tôi đi học – Nguyễn Ngọc Ký

1
Mở đầu cuốn Tôi đi học có trích lời cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng viết về nhà giáo ưu tú Nguyễn Ngọc Ký: “Nguyễn Ngọc Ký là tấm gương vượt khó tuyệt vời. Quý lắm. Đoàn cần nhân rộng để các em học tập. Tuổi thơ Việt Nam bây giờ hơn lúc nào hết cần biết ước mơ, biết phấn đấu, đặc biệt vượt qua chính mình như Nguyễn Ngọc Ký để thành đạt”. Tôi đi học là một quyển sách hay, không phải ai cũng có được tinh thần...