Thứ Năm, 30 Tháng Sáu, 2022
Home Nguyễn Thiệu Lâu

Tác giả: Nguyễn Thiệu Lâu

Quốc Sử Tạp Lục – Nguyễn Thiệu Lâu

0
Quốc sử tạp lục được biên soạn bởi Nguyễn Thiệu Lâu, và cùng được xuất bản và in ấn bởi nhà sách Khai Trí Sài gòn với nhiều sách về lịch sử khác như Việt Sử Toàn Thư, Việt Sử Tân Biên, Việt Nam Sử Lược, Nam Sơn Thực Lục.. Cuốn sách được tác giả biên soạn trước đó, nhưng tác giả qua đời trước khi in ấn. Các học giả và bạn hữu đã dày công sắp xếp lại những nghiên cứu của Nguyễn Thiệu Lâu và cho...