Home Phát Dương

Tác giả: Phát Dương

Bên ngoài thành phố – Phát Dương

0
Ông lão thả tảng đá xuống, hồng hộc thở. Trời chứa chan nắng, ngó bộ dạng ướt nhẹp mồ hôi dễ làm người ta liên tưởng một ông lão mê thể thao chọn không đúng thời điểm tập luyện. Đó là khi, người ta không biết ông vừa hoàn thành vòng chạy thứ mười sau những chuỗi bài tập nhảy cóc, hít đất vài trăm cái và khi người ta không đủ kiên nhẫn theo dõi cho hết những bài tập sau đó của ông. Bà lão bước ra sân,...