Home Phùng Quán

Tác giả: Phùng Quán

Vượt Côn Đảo – Phùng Quán

0
Nhà văn Vũ Tú Nam trong bài Nhớ Phùng Quán, thay lời giới  thiệu  tập  hồi  ký Tôi  đã trở  thành nhà  văn  như  thế  nàocủa Phùng Quán, đã viết: “Nhớ đến Phùng Quán, là nhớ đến bản thảo Vượt Côn Đảo đã  gây ấn tượng tốt cho  tôi, nhớ đến người bạn trẻ hai mươi tuổi...”. Vượt Côn Đảo là  tác  phẩm  đầu  tay  của  nhà  văn  Phùng Quán,  đánh dấu bước ngoặt trong cuộc  đời  cầm bút của ông, xuất bản lần đầu năm 1954  và  đã được...