Home Són Nghệ

Tác giả: Són Nghệ

Cam Lai – Són Nghệ

2
Câu chuyện kể về cậu bé Cam LAi theo cha tập kết ở miền bắc với những câu chuyện vui buồn ở vùng quê mới và những nhớ thương nơi quê nhà. không còn nhớ rõ ngày tháng năm nào cam lai theo cha đặt chân lên đất bắc, Cam Lai mới hơn một tuổi khi chuẩn bị đi thì có mẹ nhưng cận ngày mẹ lên cơn sốt phải ở lại thành thử cha Cam Lai bế cậu ra đi.