Home Thái Bá Lợi

Tác giả: Thái Bá Lợi

Minh Sư – Thái Bá Lợi

1
Nhà văn Thái Bá Lợi viết tiểu thuyết Minh sư trong năm năm (2004-2009). Khác với những tác phẩm trước đây của ông, thường được viết theo lối kể truyền thống, Minh sư chăm chút hơn về kỹ thuật viết. Nhưng đó chỉ là phương tiện, cái mới chính là ở nội dung. * Thưa nhà văn, Minh sư là câu chuyện của Nguyễn Hoàng thời mở cõi, nhưng minh sư ở đây hẳn nhiên không phải là Nguyễn Hoàng. Điều băn khoăn nhất đối với người đọc tiểu thuyết này là...