Thứ Hai, 27 Tháng Sáu, 2022
Home Vũ Quốc Văn

Tác giả: Vũ Quốc Văn

Một đời tầm gửi – Vũ Quốc Văn

1
  Bão giật đổ nhà, Hội chữ thập đỏ vận động "lá lành đùm lá rách" mang tranh tre nứa lá đến giúp, lão Khượt khăng khăng khước từ: Ấy chết, làng mình còn ối nhà hoàn cảnh hãy ưu tiên cho họ, tôi tự lo được, không nhận đâu. Lão Khượt vừa nói với đoàn cứu trợ vừa lụi cụi thu nhặt mớ tre đòn tay, tre dằn mái ộp như xơ mướp đêm qua mưa ngấm nước giá có đốt cũng không cháy được. Giữa nền nhà đổ nát, duy...